Úzkosti a strachy

Úzkost a strach patří mezi normální a adaptivní vývojové fenomény a za normálních okolností nás upozorňují na hrozící nebezpečí. Strach se váže na různé konkrétní předměty či situace (např. strach ze tmy, strašidel, pavouků, apod), oproti tomu úzkost nemá konkrétní obsah. Úzkostné poruchy u dětí jsou spojeny s podrážděností, neurovegetativní labilitou, poruchami spánku, špatným školním výkonem a sociální maladaptací. U školních dětí je nejčastěji diagnostikována separační anxieta, generalizovaná úzkostná porucha a specifické fobie.
Součástí normálního vývoje je separační úzkost a strach z cizích lidí v kojeneckém a batolecím věku, který by měl ke konci třetího roku života ustupovat. Pokud však nadměrná úzkost soustředěná na odloučení od emočně blízkých osob přetrvává, může se rozvinout v separační úzkostnou poruchu v dětství.
Stálý nebo opakující se strach z cizích lidí, vyhýbání se sociálním stykům s dospělými, dětmi nebo všemi, vznikající před šestým rokem dítěte, ukazuje na sociální úzkostnou poruchu v dětství.
U dětí, stejně jako dospělých, se může rozvinout nadměrný strach, který může být zaměřen na řadu předmětů či situací. Pokud je tato úzkost abnormální a specifický strach je podmíněn vývojovou fází, pak mluvíme o fobické úzkostné poruše v dětství.

Seznam organizací zabývající se daným tématem:

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram