Sebepoškozování

Sebepoškozování je záměrné poraňování vlastního těla (například řezání se žiletkou, pálení cigaretou) za účelem zmírnění psychického napětí, které dítě v tu chvíli pociťuje. Dítě nemá nad svým chováním kontrolu a rozhoduje se pro tuto činnost impulsivně během krátkého momentu. Jeho prostřednictvím zmírňuje svůj vnitřní psychický tlak, se kterým se jinak nemůže či neumí, vzhledem ke svému věku, vypořádat. Je to takový regulační mechanizmus, které dítě používá k zastavení určité nepříjemné emoce ve svém nitru a k rychlé úlevě od ní ( zlost, úzkost, strach, stud, panika). Další příčinou může být snaha upoutat pozornost okolí, zejména rodiny. Může však jít také o výsledek potřeby někam patřit a odlišovat se od ostatních. Nejčastěji se objevuje mezi 10–20 rokem věku a může přetrvávat 10 až 15 let.

Seznam organizací zabývající se daným tématem:

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram