Problémy se spánkem

Mezi poruchy spánku u dětí řadíme především náměsíčnictví, noční děsy a noční můry.

Náměsíčnictví neboli somnambulismus je stav porušeného vědomí. Je-li dítě náměsíčné, během spánku vstane z postele a může chodit sem a tam po pokoji nebo po celém bytě ( např. nevědomé chození na toaletu). Po probuzení si obvykle na událost nevzpomíná. Aby dítě nebylo vystaveno nebezpečí, protože může např. nevědomky otevírat okna nebo balkonové dveře, je v těchto případech důležité nepodcenit bezpečnostní opatření a předejít zvýšenému riziku úrazu.

Noční děs, odborně pavor nocturnus, je úzce spojený s náměsíčností. Projevuje se tak, že dítě začne po jedné až čtyřech hodinách od doby, kdy usnulo, náhle pronikavě plakat nebo křičet. V horším případě kolem sebe kope a bije. Dítě většinou nejde utišit ani upoutat jeho pozornost, může se dívat do prázdna a zdá se, že vás nepoznává. Tento stav může být krátký, ale také může trvat až 20 nebo 30 minut a končí tak náhle, jak začal. Jako při náměsíčnosti si ani v tomto případě nemůže dítě druhý den na nic vzpomenout.

Všechny děti mají občas v noci ve své postýlce strach a mohou mít občas noční můry. Noční můra je velice živý sen plný úzkosti a strachu s podrobnou vzpomínkou na obsah snu. Příčinu těchto úzkostí bychom našli v zážitcích a událostech, se kterými se dítě střetává během dne (nové vjemy, konflikty se sourozenci, odloučení od rodičů, velké změny, jako je stěhování, narození sourozence, nástup do školky). Mohou mít také strach ze strašidel, příšer, apod. Děti si své pocity neumějí utřídit a jen zřídka umí říct, co je doopravdy zneklidňuje.

Seznam organizací zabývající se daným tématem:

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram