Problémy s pozorností

Děti s poruchou pozornosti, mají potíže se soustředěním, koncentrací, udržením pozornosti, jsou impulzivní, u ničeho dlouho nevydrží, jsou neklidné pohybově i v ústním projevu, vyvíjí nadměrnou činnost, kterou často nedokončují. Mohou mít rovněž potíže v učení, ve čtení a ve psaní, ve vztazích s vrstevníky, v rodině, narušují hranice ostatních lidí.
V současné době rozlišujeme především poruchu pozornosti s hyperaktivitou - ADHD (Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) a poruchu pozornosti - ADD (Attention Deficit Disorder).

Seznam organizací zabývající se daným tématem:

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram