Problémy s pomočování

O enuréze, problémech s pomočováním, mluvíme tehdy, když už dítě zvládlo chození na nočník či záchod, ale přesto se začalo pomočovat. Nejedná se o ojedinělé případy, které mohou být důsledkem nemoci, tvrdého spánku  nebo reakcí na úlek či velkou úzkost způsobenou nějakým vnějším podnětem. Tento případ sekundární enurézy začíná kolem 5 až 7 let.

Seznam organizací zabývající se daným tématem:

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram