Problémy s chováním

Problémy s chováním zahrnují široké spektrum potíží. Můžeme odlišit problémy s chováním dané momentální situací nebo související s vývojem dítěte, a poruchy chování jako psychiatrickou diagnózu.
V prvním případě se jedná o problémy s chováním, které jsou charakteristické pro určitý věk, například vzdor proti autoritám v pubertě nebo obtíže vznikající jako reakce na momentální situaci.
Lékařská diagnóza poruchy chování zahrnuje opakující se a trvalý vzorec disociálního, agresivního a vzdorovitého chování, které porušuje sociální normy a očekávání přiměřená věku dítěte. Patří zde dlouhodobé poruchy vztahů k ostatním lidem, k vrstevníkům, k rodině či k autoritám obecně, které jsou často provázeny výraznou agresivitou vůči zvířatům nebo lidem, destruktivním chováním vůči věcem, krádežemi, lhaním, chozením za školu, útěky z domova.
Řadíme zde také diagnózu poruchu opozičního vzdoru, která se vyskytuje u dětí do 10 let a je definována přítomností výrazného vzdorovitého, neposlušného, negativistického a provokativního chování.

Seznam organizací zabývající se daným tématem:

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram