Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy a jídelních návyků, popisují patologické zacházení s jídlem, patologické přemýšlení o jídle a negativní pocity s jídlem spojené. Typické je extrémní zaujetí vlastním tělem, jeho vzhledem, nerealistické vnímání vlastní postavy, strach z tloušťky a patologické manipulování s jídlem.
Mezi nejznámější patří mentální anorexie (strach z jídla a odmítání jídla s cílem dosáhnout co největší štíhlosti), mentální bulimie (omezování se v jídle se střídá se záchvaty obrovského přejídání se s následným zvracením a výčitkami) a psychogenní přejídání (přejídání se při emočních podnětech a s tím související nadváha).

O poruše příjmu potravy hovoříme tehdy, když člověk používá jídlo k řešení s 4 emocionálních problémů.

Mentální anorexie

Lidé, kteří trpí mentální anorexií si nikdy nepřipadají dostatečně štíhlí. Anorektičky většinou mívají pouhé tři čtvrtiny tělesné hmotnosti, která je přirozená pro jejich věk, výšku a tělesnou stavbu. Často omdlévají z nedostatku energie. Jsou tak vyhublé, že jsou jim vidět žebra. Ony samy si však stále připadají tlusté. • Zdravotní následky: závratě; poruchy koncentrace; podrážděnost; těžká insomnie /nespavost/; snížená citlivost v rukou a nohou; deprese – pocity beznaděje a zoufalství; infekce, které se nehojí; podlitiny způsobené tím, že tělo má sníženou odolnost vůči poranění a také tím, že kosti nejsou obaleny tukem, a proto se mnohem snáz modřiny tvoří; nízká odolnost vůči chladnému počasí – zdá se, že tak se tělo snaží chránit před chladem při ztrátě přirozené ochranné vrstvy tuku; tělo se pokryje vrstvou jemného, měkkého ochlupení, které má zřejmě chránit před chladem namísto chybějící vrstvy tuku; nízký tlak; nepravidelný srdeční tep; selhání srdce; dehydratace; selhání ledvin snížená tělesná teplota; zapadlé oči; zašedlá nebo zažloutlá pleť, která má někdy tendenci praskat; suché, lámavé vlasy • Dlouhodobé zdravotní důsledky anorexie jsou velmi závažné. Hladovění poškozuje mozek a může mít zvlášť vážné následky u dospívajících, jejichž mozek je ještě v růstu. Pokud dívka používá laxativa po dobu delší než měsíc, její zažívací ústrojí přestane normálně fungovat. Jestliže pak laxativa vysadí, odpadní látky se mohou začít hromadit ve střevech a musejí být odstraněny chirurgicky. Nejhorším dlouhodobým důsledkem anorexie je samozřejmě smrt.

Mentální bulimie

Mentální bulimie je porucha, při které lidé pociťují strašný hlad, téměř jako kdyby hladověli v období hladomoru. Snaží se hlad utišit tím, že snědí velké množství jídla a potom, v zoufalé úzkosti, aby neztloustly, se bulimičky přinutí jídlo vyzvracet. . • Zdravotní následky: únava; bolest v krku; zvředovatělý jícen - v závažných případech může dojít k protržení jícnu a k následné smrti; kazivost zubů (působením kyselin ve zvratcích); poruchy srdeční činnosti; záněty slinných žláz; suchá pleť následkem ztráty tekutin; exantém, kožní vyrážka; dehydratace; zácpa (souvisí s nedostatkem tekutin); edém neboli zadržování vody v těle; svalové křeče; problémy s ledvinami nebo k srdečnímu selhání; bolesti v břiše.

Seznam organizací zabývající se daným tématem:

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram