Poruchy nálad

Nejrozšířenější poruchou nálady je deprese, která může mít různou hloubku, různé projevy a odvíjí se od věku dítěte. Hlavním projevem je výrazná emoční a behaviorální změna, která vede ke zhoršenému fungování dítěte, doma, ve škole i mezi vrstevníky. Mezi základní kritéria patří depresivní nálada, pocity beznaděje, podrážděnost, ztráta zájmu a radosti z běžných aktivit, apatie, nuda, pocit prázdnoty, smutek, zlost, poruchy jídla, poruchy spánku, sebeznehodnocující myšlenky, poruchy soustředění, úvahy o smrti, suicidální myšlenky, sebepoškozování, změny školní výkonnosti, zhoršená socializace, somatické stížnosti a ztráta energie.

Seznam organizací zabývající se daným tématem:

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram