Vzdělávací a volnočasové programy pro děti a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí

www.tosara.cz
777653433
info@tosara.cz
název organizace:
Tosara, z.s.
adresa:
Sídlo: Ruská 711/82, Praha 10 Klubovna: Fričova 199, Slaný
cílová skupina: 
Děti a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí
cena:
zdarma
S čím můžeme pomoci:
popis:

Dětem a rodinám žijícím v sociálně znevýhodněném prostředí poskytujeme služby spojené především se vzděláváním a volným časem. Cílem všech aktivit je rozvoj osobnostních kompetencí a podmínek pro vzdělávání u dětských i dospělých klientů a prevence rizikového chování.

 

Předškolní klub

Předškolní klub je určen dětem od 3 do 7 let, které nechodí do běžné mateřské školy. V současné době probíhá v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 12:00 hodin, celý rok kromě srpna. Klub připravuje děti na úspěšné zvládnutí 1. třídy ZŠ, či povinného předškolního ročníku v MŠ. Určen je zároveň dětem, které plní povinný ročník v MŠ individuálním plánem.

 

Program klubu se zaměřuje zejména na: rozlišování barev a tvarů, jednoduché počítání, přípravu na správné čtení  a psaní v češtině, zvýšení slovní zásoby a rozvoj komunikace, posílení pracovních a dalších sociálních návyků. Součástí aktivit je také volná hra, zpěv, hudba a pohybová výchova.

Vstup do klubu je zdarma, svačina pro děti zajištěna. Maximální počet dětí ve skupině je 15.

Kontakt: Kristýna Kopecká, manažerka klubu, tel: 608565143.

 

Doučování dětí na 1. stupni ZŠ

Doučování je určeno pro děti od 6 do 10 let. Zaměřuje se na podporu dětí v přípravě na vyučování a zlepšení jejich znalostí v oblastech, kterým ve škole neporozuměly. Hlavním cílem doučování je úspěšné zvládnutí prvního stupně základní školy a prevence přechodu za ZŠ praktickou/speciální.

Skupinové doučování – zaměřeno na přípravu domácích úkolů, přípravu pomůcek do školy, individuální doplnění vědomostí, motivační aktivity. Probíhá každou středu 14:00 – 16:00.

Individuální doučování – probíhá přímo v rodinách, kdy s dítětem pracuje lektor Tosary, je zaměřeno na individuální doplnění učiva, ale i motivaci dítěte, potažmo celé rodiny. Individuální doučování je možno domluvit i pro děti na 2. stupni ZŠ, dle volné kapacity.

Kontakt: Martina Kovářová, koordinátorka doučování, doucovani@tosara.cz, tel: 739003564.

 

Poradenství pro rodiny v oblasti vzdělávání

Poradenství rodičům ohledně předškolního i školního vzdělávání (náležitosti přihlášky do MŠ, ZŠ, termíny, rozdíly mezi typy škol apod.) a výchovy dětí. Dále nabízíme doprovod do vzdělávacích institucí, pomoc při jednání s těmito institucemi, doporučení dalších služeb, individuální doučování předškolních dětí, adaptační hodiny v MŠ apod. Poradenství je určeno primárně klientům našeho předškolního klubu a doučování, po dohodě i další veřejnosti.

Kontakt: Zuzana Pokorná, poradkyně pro rodiny, tel: 736120991.

 

Víkendové volnočasové programy pro děti mládež od 7 do 18 let

Celodenní sobotní programy jsou určeny dětem od 7 do 18 let, kterým nabízejí možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné volnočasové aktivity nejsou dostupné. Zároveň děti učí přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení svého volného času a rozvíjejí u nich další důležité komunikační a sociální dovednosti. Jsou prevencí sociálně patologického chování u cílové skupiny. Programy jsou tematicky zaměřené (zdraví, sport, rodina, jak se zabavit venku, peníze..) a vycházejí z metod zážitkové pedagogiky. Součástí programu jsou nejrůznější hry, výtvarné a sportovní aktivity.

Program se koná vždy v sobotu jednou za 3 týdny,  10 – 12:30 a 14:00 – 17:00 hod.
Aktuální termíny najdete na webu organizace: http://tosara.cz/poskytovane-sluzby/vikendove-volnocasove-programy/

 

Kontakt: Mária Jakubovie, vedoucí programů, fundraising@tosara.cz, tel: 776532652

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
envelope-ohomephone-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram