Středisko výchovné péče

www.svpslany.cz
778534749
svp@svpslany.cz
název organizace:
DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice, Pražská 151, 252 29
adresa:
Středisko výchovné péče, Tomanova 1361, Slaný, 274 01
cílová skupina: 
6 - 19
cena:
Ambulantní péče zdarma, pobytová péče – úhrada za ubytování a stravné
S čím můžeme pomoci:
popis:

Středisko výchovné péče poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc a poradenství dětem, rodičům, osobám odpovědným za výchovu i profesionálům v oblasti výchovy a vzdělávání.

Řešíme:

 • Výchovné problémy
 • Rodinné problémy
 • Školní problémy
 • Útěky z domova, záškoláctví
 • Šikanu, agresivní projevy

Pomáháme:

 • Klientům od 3 do 26 let
 • Jejich rodinám
 • Pedagogickým, sociálním a jiným pracovníkům

Zajišťujeme:

 • Individuální a rodinné konzultace
 • Jednorázovou i dlouhodobou péči
 • Spolupráci s dalšími institucemi
 • Informace
Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
envelope-ohomephone-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram