Středisko rané péče Kolpingova rodina Smečno

www.dumrodin.cz
777222425
Jolana.kopejskova@dumrodin.cz
název organizace:
Kolpingova Rodina Smečno
adresa:
U Zámku 5 273 05
cílová skupina: 
Rodina s dítětem se vzácným nervosvalovým onemocněním
cena:
bezplatně
S čím můžeme pomoci:
popis:

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006, § 54

Posláním rané péče KRS je provázet rodinu prvními roky života dítěte se vzácným nervosvalovým onemocněním, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění do běžného života.

Cíle - Provázení rodiny v období nepříznivé situace, pomoc při vyrovnání se s postižením svého dítěte.

 • Poskytovat klientům časově a místně dostupnou službu v přirozeném rodinném prostředí.
 • Pomoc rodinám orientovat se v sociálních, právních  a školských systémech.
 • Pomáhat rodinám uplatňovat vlastní vůli a vést je k samostatnosti.
 • Podporovat zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy.

Zvyšování informovanosti a povědomí o službě rané péče

Komu jsou služby rané péče určeny –

Rodina s dítětem (zákonný zástupce dítěte) od narození do 7 let se vzácným nervosvalovým onemocněním. Jedná se převážně o dg. SMA a DMD.

Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny. Raná péče Kolpingova rodina Smečno působí na celém území ČR a je poskytovaná bezplatně.

Poskytované služby

 • podpora rodiny a podpora vývoje dítěte, provádění rodiny v období nepříznivé situace
 • konzultace v rodině
 • praktické a odborné rady pro práci, hru, a komunikaci s dítětem, poradenství v oblasti vývoje dítěte
 • poradenství a podpora při výběru kompenzačních pomůcek
 • půjčování didaktických a stimulačních hraček, pomůcek a literatury
 • sociálně-právní poradenství, podpora při jednání s úřady
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště

 

 • zprostředkování kontaktů mezi rodinami a jejich společná setkávání

odborné přednášky a semináře pro rodiče a veřejnost

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
envelope-ohomephone-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram