Sociálně právní ochrana dětí

www.meuslany.cz
312511111
podatelna@meuslany.cz
název organizace:
Městský úřad Slaný
adresa:
Velvarská 136, 274 01 Slaný
cílová skupina: 
nezletilé děti, rodiny s nezletilými dětmi
cena:
zdarma
S čím můžeme pomoci:
popis:

(pozn. nejsme službou v souladu se z.č. 108/2006 Sb.)

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) je souhrn aktivit a činností směřující k podpoře rodiny a zejména k ochraně práv dětí. Svou činnost vyvíjí OSPOD na základě Zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

  • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
  • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
  • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,

zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
envelope-ohomephone-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram