Rodinné centrum Slaný

www.dumrodin.cz
724042942
daniela.krausova@dumrodin.cz
název organizace:
Kolpingova rodina Smečno
adresa:
Wilsonova 546, 274 01 Slaný
cílová skupina: 
Ohrožené děti a rodiny
cena:
Poradenství zdarma, tréninkové aktivity za poplatek
S čím můžeme pomoci:
popis:

Rodinné centrum Slaný poskytuje komplexní, celostní péči o ohrožené děti a rodiny spadajících do agendy SPOD ve slánském regionu, okolních obcích a potažmo i ve středočeském kraji. Řešíme aktuální výchovné či partnerské obtíže, krizové situace, situace vyplývající z vývojových změn v rodině apod.

 

Další aktivitou jsou psychosociální aktivity Jedná se o podpůrnou vrstevnickou skupinu pro děti, které mají obtíže se začleňováním v důsledku snížených sociálních dovedností či osobnostního ladění. Na dětskou skupinu navazuje práce se skupinou rodičů, při níž v pravidelném setkávání řešíme výchovné obtíže. Preventivně tak předcházíme zanedbávání potřeb dítěte.

 

Tréninková aktivita je interaktivní činnost rodičů s dětmi, které potřebují zvýšenou péči pro svůj nerovnoměrný psychomotorický vývoj.  Vedeme rodiče k pochopení zvláštností jejich dítěte a učíme je novým metodám, jak rozvíjet a posilovat oslabené oblasti dítěte. Společnou prací rodiče a dítěte podporujeme jejich vzájemný pozitivní vztah.

 

V rámci služby telefonického a internetového poradenství se zaměřujeme na průběžné podávání základních informací, zmapování problematiky a nastavení způsobu další spolupráce.

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
envelope-ohomephone-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram