Rodinná poradna Slaný

www.dumrodin.cz
777558057
rodinna.poradna@dumrodin.cz
název organizace:
Kolpingova rodina Smečno
adresa:
Wilsonova 546 274 01 Slaný
cílová skupina: 
Jednotlivci od 16ti let věku, páry a rodiny
cena:
Zdarma
S čím můžeme pomoci:
popis:

Rodinná poradna Slaný poskytuje rodinám, párům, jednotlivcům odbornou pomoc při řešení obtížných životních situací jako jsou např. rozchod, partnerská či osobní krize, výchovné obtíže, rodinné neshody, nevysvětlitelné obtíže trápící jednoho či více členů rodiny, při hledání informací vedoucí k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů, hledání kontaktů na další odborné instituce apod.

 

Krizová pomoc, Individuální poradenství, Párové či manželské poradenství,  Rozchodové, rozvodové poradenství, Rodinné poradenství, Výchovné poradenství, Poradenství v krizových situacích (ztráta zaměstnání, úmrtí blízké osoby, rozvod aj.), Rozvojové, podpůrné a svépomocné skupiny.

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
envelope-ohomephone-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram