Dětská psychiatrie a léčba závislostí

www.nmskb.cz
257197125
kroftova@nmskb.cz
název organizace:
Dětské a dorostové detoxikační centrum
adresa:
Vlašská 36, 11833 Praha 1 Malá Strana
cílová skupina: 
děti a dospívající do 18 let
cena:
služby jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění
S čím můžeme pomoci:
popis:

Popis služby
Poskytujeme léčbu závislosti na návykových látkách ve formě detoxifikace a nasměrování do následné odvykací léčby. Poskytujeme psychiatrické a psychologické vyšetření a psychoterapii. Součástí oddělení je ambulance dětské psychiatrie a psychiatrie, psychologie a dětské psychologie a dětské adiktologie. Služby, které poskytujeme:
• detoxifikace v rámci hospitalizace
• ambulantní péče
• substituční léčba
• rodinná terapie
• sociální pomoc, sociální poradna

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
envelope-ohomephone-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram