Nově připravujeme: konziliární pedopsychiatrická vyšetření v prostorách Kolpingovy rodiny Smečno ve Slaném

MUDr. Kroftová– pedopsychiatr – nově připravujeme: konziliární pedopsychiatrická vyšetření v prostorách Kolpingovy rodiny Smečno ve Slaném, Wilsonově 546 - od ledna 2019 (termíny ještě nemáme)

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram