Kategorie: Nezvladatelné dítě, agresivita

Nezvladatelné dítě může být i dítě se školní fobií a odmítáním školní docházky, nezvladatelné dítě je i těžká forma mentální anorexie nebo obsedantně kompulzivní poruchy, neboť dítě má silnou úzkost a obrany.

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram